Op gebied van cardiovasculaire gezondheid wordt in ons land vooral aandacht besteed aan de problematiek van cholesterol. Dit is goed te begrijpen want te hoge cholesterol is een bewezen en vaak voorkomende risicofactor voor hart- en vaataandoeningen. Nochtans is het tekort aan omega-3 ook een bewezen risicofactor voor cardiovasculaire problemen. Waarom dan minder aandacht voor de problematiek van omega-3 ? 

De cholesterolconcentratie is gemakkelijk te meten in het bloed. Deze analyse gebeurt routinematig en wordt ook terugbetaald. Dit is niet het geval voor de bepaling van de omega-3 concentratie in het bloed (omega-3 index). Deze analyse wordt uitzonderlijk gedaan en wordt niet terugbetaald. Daarom heeft de geneeskunde in ons land, in tegenstelling tot andere landen, weinig aandacht voor omega-3 tekort. Op één uitzondering na: zwangere vrouwen krijgen nu vaker een supplement dat ook omega-3 bevat. De reden daarvoor is dat omega-3 vetzuren essentieel zijn voor de goede ontwikkeling van de hersenen van de foetus.

 

Wat leren we van andere landen ?

In veel andere landen zoals Australië, Noorwegen, Groot-Britannië worden omega-3 supplementen vaker gebruikt in de algemene populatie. Meer dan 1 persoon op 3 neemt daar regelmatig een omega-3 supplement. Een goede gewoonte bevestigd door een zeer recent grootschalig Britse onderzoek dat heeft aangetoond dat de regelmatige inname van een omega-3 supplement voordelen heeft voor de gezondheid van hart. Deze voordelen zijn nog meer uitgesproken bij personen die aan hypertensie lijden (Bron: Ali et al, British Medical Journal 2020).  

 

Omega-3 op peil houden, een gezonde gewoonte

We eten te weinig omega-3. Het is dus aangewezen onze consumptie van vette vis te verhogen. Het gebruik van een supplement is ook een belangrijke manier om de inname van omega-3 te optimaliseren. 

Hoe een omega-3 supplement kiezen ?

De samenstelling is belangrijk: het supplement moet de actieve vormen, DHA en EPA, van de omega-3 bevatten. Die worden uit visolie gewonnen.

De dosering is belangrijk: met een lage dosering zal het moeilijker zijn om de omega-3 op peil te houden of zal u meerdere capsules per dag moeten innemen om de optimale dosering van 1 gram te bereiken. 

Voor een goede verteerbaarheid is het beter van de capsule met een koude drank te slikken. Met een warme drank kan de capsule reeds smelten vooraleer dat ze de maag bereikt. Dit kan voor oprispingen zorgen.

 

Met VISTA-Omega 3 kiest u voor kwaliteit aan betaalbare prijs. 

1 capsule Vista-Omega-3 bevat 1 gram actieve omega-3 EPA  en DHA, de dagelijkse dosis aanbevolen door de Amerikaanse Vereniging voor Hart.

De visolie is afkomstig uit wilde ansjovissen. De visolie wordt gezuiverd en steeds op lage temperatuur behandeld tijdens gans het productieproces om oxidatie te vermijden. Deze gezuiverde visolie is van farmaceutische kwaliteit. Zodoende vermijdt men visgeur en visoprispingen bij inname van de capsule. VISTA-Omega is te koop bij uw apotheker. Nu in promoverpakking met 30 capsules gratis (aanbevolen prijs: 39,95€ voor 100 capsules =12€ per maand).